Diestse Badmintonclub

Contact

Spelregels badminton

Fouten

De opslag

Deze moet onderhands, beneden de heup geraakt, in opwaartse richting worden geslagen, diagonaal over het net gaan en binnen het opslagvlak van de ontvanger vallen.

Wat is fout bij de opslag?

Indien het racketblad, op het raakmoment, met de shuttle:

  • boven de heup komt;
  • hoger is dan of op dezelfde hoogte gehouden wordt, als de hand waarmee de opslag gegeven wordt;
  • als u op één van de lijnen staat;
  • als u één van de voeten volledig opheft.
Wat mag u niet doen?

Het is fout indien de shuttle uw lichaam raakt of tweemaal uw racket raakt.
Het is eveneens fout indien u met het racket of lichaam het net raakt zolang de shuttle in het spel is.
U mag tijdens het spel de speelhelft van uw tegenstrever(s) niet betreden.
Het is fout indien u de shuttle terugslaat voordat deze het net is gepasseerd.
De shuttle mag niet geschept of op het racket worden meegevoerd (plakbal).
Het is ook fout indien u door het racket omhoog te houden, uw tegenstander verhindert aan het net een shuttle te slaan.

Slagen

Clear

Een verdedigende slag. De shuttle wordt hoog gepakt en hoog naar het achterveld van de tegenspeler gespeeld.

Smash

Een aanvallende slag. De shuttle wordt hoog gepakt en met hoge snelheid naar beneden geslagen.

Lob

Een verdedigende slag. De shuttle wordt laag gepakt en hoog naar het achterveld van de tegenspeler gespeeld.

Drop (achter)

Een aanvallende slag. De shuttle wordt van achteren hoog gepakt en kort over het net gespeeld. Dit kan met een boogje zijn, maar ook directe slag naar het net.

Drop (voor)

Een aanvallende slag. De shuttle wordt van voor kort over het net gespeeld. Dit is altijd met een boogje. Deze slag wordt vaak netdrop genoemd.

Drive

Een aanvallende slag. De shuttle wordt van de zijkant van het veld met een zijdelinge beweging snel over het net geslagen.

Bovenstaande bevat niet alle details van de spelregels. Deze kan je hier downloaden als PDF.

website gemaakt door WebDesign Bart